4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
రొమాంటిక్ ఫాంటసీ విలన్‌ను బద్దలు కొట్టింది సగటు 4 / 5 బయటకు 1
రాంక్
N / A, దీనికి 2.6K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
로판 악녀를 조교하게 నామ్
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మన్హ్వా