5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
స్నేహితురాలు కాదు - నేను ఆమెను ఏమని పిలుస్తాను? సగటు 5 / 5 బయటకు 1
రాంక్
N / A, దీనికి 6.4K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
N / A
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మాంగా